کمک به مشکلات قمار - برای اشخاص آسیب دیده و اقارب آنها

می توان دوباره به مشکلات قماربازی غالب شد.

خدمات مشاوره و تداوی های موثر وجود دارند که به اشخاص آسیب دیده کمک می کنند تا مجددا به قسمی زندگی کنند که در آن قماربازی دیگر نقطه تمرکز نیست. مراکز مشاوره به سوالات مربوط به خطر اعتیاد و همچنان گزینه های تداوی شخصی جواب می دهند. ضمن این، آنها در جستجوی گروپ های خودیاری و نیز دیگر خدمات مشاوره (مثل مشاوره قرضداری) کمک می کنند.

تمام این خدمات رایگان هستند. و: این خدمات بر بنیاد درخواست، ناشناس انجام می شوند و بالای جواز اقامت شما یا معلومات اعتباری شما (شوفا) تأثیری ندارند. تمام مشاوران تحت قانون رازداری قرار دارند و بدون اجازه شما نمی توانند معلومات مربوط به شما را انتقال دهند.

از آنجا که اعضای فامیل، شریک زندگی، دوستان و آشنایان اشخاص معتاد به قمار تحت تأثیر اعتیاد آنها قرار دارند، پایگاه های مشاوره به آنها نیز کمک و حمایت ارائه می دهند. همچنان گروپ خودیاری گفتگوهای گروپی را نه تنها برای قماربازان، بلکه همچنان به طور خاص برای اقارب معتادان قمار ارائه می دهد.

اکثر خدمات فوق الذکر به لسان جرمنی ارائه می گردند. برای اشخاصی که به خوبی جرمنی صحبت نمی کنند، گاهی اوقات امکان استفاده از خدمات ترجمه برای مشاوره وجود دارد. در این مورد، بهتر است که یک شخص مورد اعتماد که به لسان جرمنی تسلط دارد، اولین تماس را با مرکز مشاوره برقرار کند و در مورد امکانات مناسب در محل معلومات بدست بیآورد.

ضمن خدمات مشاوره شخصی، شما همچنان می توانید از خدمات تلیفونی و یا مشاوره آنلاین رایگان و ناشناس استفاده کنید. نمبر تلیفون ها و مخاطبین موجود را می توانید در اینجا در صفحه اصلی سایت در قسمت بالا پیدا کنید.

پروگرام آنلاین که به طور خاص برای اقارب معتادان به قمار طراحی شده است، همچنان پروگرام „Entlastung für Angehörige (EfA)“ را ارائه می دهد.

ما بعضی نکات ابتدایی رفتاری در مورد مسائل مربوط به قمار را برای شما آماده کرده ایم:

اگر خودتان قماربازی می کنید:

 • در مورد وضعیت خود با یک شخص مورد اعتماد (اعضای فامیل / دوست / همکار) گفتگو کنید

 • تا اندازه امکان پول نقد کمی با خود حمل کنید، کارت اعتباری خود را به کسی که به او اعتماد دارید، بدهید

 • اجازه دهید تا مصارف منظم (کرایه، تلیفون، و غیره) بلافاصله بعد از دریافت حقوق به طور مستقیم با قرارداد مدت دار از حساب شما کم شوند

 • یک سرگرمی پیدا کنید که برای شما لذت بخش است

 • از هر نوع قمار اجتناب کنید

 • بررسی کنید که آیا می توانید خود را از فورم ترجیحی قماربازی خود محدود کنید

 • از پایگاه مشاوره یا گروپ خودیاری کمک بگیرید

اگر اقارب یک شخص معتاد به قمار هستید:

 • با یک شخص قابل اعتماد درباره تشویش های خود صحبت کنید. صحبت کردن تسکین دهنده است!

 • با اقارب و دوستانتان در ارتباط باشید و کارهایی را انجام دهید که برای شما موثر است

 • با اقارب تان که قمار بازی می کنند به صراحت، و به طور خاص در مورد مفکوره و تشویش های خود صحبت کنید. از این طریق عواقبی را که نمی خواهید و یا نمی توانید تحمل کنید شما را تهدید نمی کند (بطور مثال جدایی)

 • به اقارب خود که قمار بازی می کنند، پول قرض ندهید و هیچ قرضی را قبول نکنید. به جای او دروغ نگویید و یا وظایفی را انجام ندهید که در حقیقت او باید آن را انجام دهد. اگر این کار کاملا ضروری است، آنگاه توافقات مشخص و مدت دار از لحاظ زمانی انجام دهید

 • متوجه شرایط مادی خود باشید (بطور مثال حساب خودتان، مدیریت خرج فامیل)

 • از پایگاه مشاوره یا گروپ خودیاری کمک بگیرید