OYUNCU BLOKAJI

Birçok şans oyunu büyük bir bağımlılık riskine sahip olduğundan şans oyunu sunucuları, oyuncuları korumaya yönelik değişik hizmetler sunmalıdır.Mesela merkezi bloke sistemi olan OASIS sistemine bağlanmalıdır. Böylece kişiler, bütün ülkede ve tüm oyun formlarında kendilerini koruyabilmek için tüm riskli şans oyunlarına yönelik olarak kendilerini bloke ettirebilirler (kendi kendini bloke etme).   

Oyuncu blokajı, artık şans oyunu oynanmak istenmemesi halinde önemli bir destek olabilir. Başka kişilerin şans oyunu problemine sahip olduğu şüphesi olması halinde, bu kişileri bloke ettirme imkânı da vardır (başka kişileri bloke ettirme).    

Oyuncu blokajı hakkında sık sorulan soruların cevaplarını derledik.   

OASIS sistemi için yetkili kurum, Hessen’deki Darmstadt hükümet başkanlığıdır. Buradan OASIS web sitesine ulaşabilirsiniz.  

 

Oyuncu blokajı nasıl gerçekleşir?  

Oyuncu blokajına başvurulursa, kişi OASIS sistemine kaydedilir. Blokenin etkin olması için sunucular, oynamak isteyen kişiyi kontrol etmek ve bu kişiyi bloke dosyasıyla karşılaştırmak zorundadır. Bu, mesela çevrimiçi oyuna giriş kontrollerinde veya oturum açma esnasında gerçekleşir.Bu sebeple riskli şans oyunlarında nüfus cüzdanı gereklidir.  

Blokaj, bütün Almanya’daki tüm riskli şans oyunları için geçerlidir. Yani çevrimiçi oyunlar için kendini bloke ettiren kişi, artık bir oyun salonunda da oynayamaz - ve bunun tersi de geçerlidir. 

Uyarı: Söylentilerin aksine, oyuncu blokajının gerçekleşmesi halinde kredi notu kuruluşunda (Schufa) bir kayıt yapılmaz. Oyuncu blokajı ikamet iznine de etki etmez. 

 

Oyuncu bloke ettirmeye nasıl başvurulur?  

Darmstadt Hükümet Başkanlığı, OASIS sisteminin tutulması için yetkilidir. Orada bir form yardımıyla oyuncu blokesine başvurulabilir. Oyuncu bloke ettirmek için, tüm şans oyunu sunucularına da aynı şekilde başvurulabilir. Sunucular, bloke başvurusunu OASIS sistemine aktarmak zorundadır. İlgili kişi, blokaj aktif hale geldiği zaman yazılı bir bildirim alır.  

Buradan doğrudan OASIS başvurularına ulaşılır:  

OASIS web sitesinde başka bilgiler ve formlar da bulunmaktadır. 
 

Blokaj ne kadar bir süre geçerlidir?  

Başka bir süre verilmediyse, blokaj süresi bir yıldır. Kendi kendini bloke ettirme durumunda, en az üç aylık daha kısa bir süre belirlenebilir. İlgili kişiler daha uzun bir süre, mesela beş yıl veya hayat boyu bir blokaj süresi seçebilirler. Blokaj süresinin dolmasından sonra, yazılı başvuru üzerine blokajın kaldırılması mümkündür. Başka bir kişiyi bloke ettirme daima bir yıl geçerlidir. 

 

Başkalarını bloke ettirebilir miyim? 

Bir kişi için başkaları da oyuncu blokesi başvurusu yapabilir (başka birini bloke ettirme).  

Başka bir kişiyi bloke ettirme durumunda oyuncunun/oyuncuların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:  

 • oyun bağımlılığı tehlikesine sahip olmak, 
 • borca batmış olmak, 
 • mali yükümlülüklerini yerine getirmemek veya 
 • geliri veya malvarlığı ile orantısız miktarlarla oynamak 

Personelin yukarıdaki işaretleri şahsen fark etmesi veya üçüncü kişiler tarafından bilgilendirilmesi durumunda, riskli şans oyunlarının sunucuları ilgili kişileri bloke etmelidir. Üçüncü kişi, mesela aile fertleri veya arkadaşlar olabilir. Bu kişiler, başka birini bloke ettirme talebini doğrudan OASIS sistemine de iletebilirler; fakat problemi ispatlayan belgeleri de eklemelidirler.  

Sık sorulan sorulara cevapları ve başvuru formunu OASIS web sitesinde bulabilirsiniz. Fakat başka bir kişiyi bloke ettirme durumunda, ilgili kişi blokajdan önce şahsen görüş bildirme fırsatına sahip olmalıdır ve bu sebeple Darmstadt Hükümet Başkanlığı tarafından bir yazı gönderilir.  

 

Kısa süreli blokaj/Acil durum tuşu 

Çevrimiçi spor iddialarının, çevrimiçi gazino oyunlarının, çevrimiçi poker oyunlarının ve internetteki sanal otomatik oyunlarının sunucuları, ayrıca acil durum tuşu olarak adlandırılan ve ilgili kişinin hemen kendini 24 saatliğine bloke ettirebileceği bir tuş sunmalıdır. Bu kısa süreli blokaj bir talep olmaksızın kendiliğinden sona erer.  

Kimler oyuncu blokajı sunmalıdır? 

Neredeyse tüm şans oyunu türlerinin sunucuları, 2021 Haziran ayından beri genel bloke imkânı sunmak zorundadır. Bu sunucular ayrıntılı olarak şunlardır:

 • Oyun salonu işletmecileri (para ve mal kazanma imkânı sunan oyun cihazları olan)   
 • Lokallerdeki para ve mal kazanma imkânı sunan oyun cihazlarının yerleştiricileri  
 • Spor iddiası düzenleyicileri (ve aracıları)   
 • Çoğu zaman haftada iki defa düzenlenen loto sunucuları   
 • Gazino işletmecileri   
 • Ticari oyun aracıları   
 • İnternette at yarışı sunucuları   
 • Müşterek bahis bayileri   
 • Çevrimiçi gazino oyunu düzenleyicileri   
 • Çevrimiçi poker düzenleyicileri   
 • İnternette sanal otomat oyunu düzenleyicileri   

Çalışan bir oyuncu blokajı, Almanya’da şans oyunu izni alabilmenin kanuni şartıdır.  

 

Oyuncu blokajı çalışmazsa ne yapılır?  

Mahallindeki sunucu ve Almanya’daki çevrimiçi sunucu, talep üzerine oyuncu blokajı yapmakla kanunen yükümlüdür. Ve bloke edilmiş kişilerin oynayamamasını sağlamak için, oyuncularının verilerini her oyundan önce OASIS sistemiyle karşılaştırmalıdır.  

Sunucular kurallara uymazsa şikâyette bulunabilirsiniz:  

 • Mahallindeki şans oyunları için belediyenin yetkili zabıtasına 
 • Çevrimiçi şans oyunları için, eyaletlerin müşterek şans oyunları kurumuna (GGL). Buradan müşterek şans oyunları kurumunun (GGL) uyarı sayfasına erişebilirsiniz   

Yasadışı çevrimiçi şans oyunu sunucuları blokaj sistemine dahil değildir. Yasadışı şans oyunlarında da daha iyi korunabilmek için, oyuncu blokajına ilaveten Blocking-App olarak adlandırılan uygulamalar da etkin olabilir. Diğer korunma imkânları, bilgisayar ve akıllı telefonlardaki belirli sayfalara erişimi kısıtlayan sistem ayarlarıdır.   

Bu konu hakkında daha fazlasını dijital yardımcı (Digitale Helfer) bölümümüzde okuyabilirsiniz 

 

Oyuncu blokajı şans oyunu problemlerinde gerçekten yardımcı olabilir mi? 

Oyuncu blokajı, şans oyunlarından kurtulmak için bir yardımcı araç olarak görülebilir. Ancak şans oyunu problemlerini uzun vadeli olarak aşabilmek için, ek destek ve danışma hizmeti aranmalıdır. Değişik yardım imkânlarını burada bulabilirsiniz.