منع ساختن بازیکنان

مختلفی برای محافظت از بازیکنان را ارائه نمایند.آن​ها باید بطور مثال به سیستم مرکزی ممنوعیت OASIS متصل شوند. با این سیستم یک شخص می​تواند برای محافظت از خود در سطح فدرال و فراتر از نوع بازی برای همه بازی​های شرط بندی با خطر بالاتر ممنوعیت خود را درخواست کند (منع ساختن خود).   

در صورتی که شخص دیگر علاقه به انجام بازی​های شرط بندی نداشته باشد، منع ساختن بازیکنان می​تواند یک کمک مهم باشد. همچنان امکان درخواست منع ساختن اشخاص دیگر، در صورتی که شخص گمان آن را داشته باشد که این اشخاص کدام مشکلی در ارتباط با بازی شرط بندی دارند، وجود دارد (منع ساختن دیگران). 

ما جواب ها به متداول ترین سوالات در مورد منع ساختن بازیکنان را جمع​آوری نموده​ایم. 

شورای منطقه Darmstadt در ایالت هسن مسئول OASIS است.از اینجا به ویب​سایت OASIS دسترسی دارید.  

 

منع ساختن بازیکنان به کدام صورت عمل می​کند؟  

در صورتی که منع ساختن بازیکنان درخواست شود، نام شخص در OASIS ثبت می​شود. برای این که ممنوعیت بازیکنان موثر باشد، ارائه کنندگان باید چک نمایند که چی کسی می​خواهد بازی کند و بعداً نام این شخص را با فایل ممنوعیت مطابقت بدهند. این کار بطور مثال در موارد کنترول اجازه ورود یا در وقت ثبت نام برای بازی شرط بندی آنلاین صورت می​گیرد.به همین دلیل شخص برای بازی​های شرط بندی با خطر بالاتر ضرورت به یک سند هویت دارد.  

ممنوعیت برای همه بازی​های شرط بندی با خطر بالاتر در سراسر جرمنی معتبر است. یعنی کسی که برای بازی شرط بندی آنلاین ممنوعیت خودش را درخواست می​کند، حتی دیگر نمی​تواند در یک سالن شرط بندی بازی کند و برعکس. 

نوت: برخلاف بعضی شایعات در صورتی که ممنوعیت بازیکنان صورت گرفته باشد، هیچ موردی در انجمن Schufa ثبت نمی​شود. همچنان این ممنوعیت هیچ تاثیری بالای جواز اقامت ندارد. 

 

چی​قسم ممنوعیت بازیکنان درخواست می​شود؟  

شورای منطقه Darmstadt مسئول اداره OASIS است. در آنجا شخص می​تواند ممنوعیت بازیکنان را مستقیما به کمک یک فورم درخواست کند. دقیقا به همین صورت درخواست ممنوعیت بازیکنان توسط همه ارائه دهندگان بازی​های شرط بندی ممکن است. ارائه کنندگان باید درخواست ممنوعیت را به OASIS منتقل نمایند. در اولین فرصتی که ممنوعیت فعال شود، شخص مربوطه یک اطلاعیه کتبی دریافت می​کند. 

در اینجا مستقیما به درخواست​های OASIS دسترسی دارید:  

درویب سایت OASIS معلومات بیشتر و فورم​ها وجود دارد. 
 

ممنوعیت بازیکنان چند مدت تطبیق می​شود؟  

در صورتی که مقطع زمانی دیگری اعلان نشود، در این صورت مدت ممنوعیت یک سال است. در ارتباط با منع ساختن خود ممکن است مقطع زمانی کوتاه​تر حداقل سه ماه تعیین شود. اشخاص مربوطه همچنان می​توانند زمان ممنوعیت طولانی تر، بطور مثال پنج سال یا بصورت مادام العمر ثبت کنند. لغو ممنوعیت بعد از ختم زمان ممنوعیت بربنیاد درخواست کتبی قابل​ممکن است.منع ساختن دیگران همیشه به مدت یک سال تطبیق می​شود. 

 

آیا من می​توانم ممنوعیت دیگران را نیز درخواست کنم؟ 

اشخاص دیگر نیز می​توانند ممنوعیت بازیکنان را برای یک شخص درخواست کنند (منع ساختن دیگران).  

در مورد منع ساختن دیگران باید معلوماتی در مورد این موضوع وجود داشته باشد که بازیکن:  

 • در معرض خطر اعتیاد به شرط بندی است، 
 • بیش از حد قرض​دار است، 
 • به تعهدات مالی عمل نمی​کند یا 
 • برای مبالغی در شرط بندی خطر می​کند که با عاید یا سرمایه اش هیچ تناسبی ندارند 

ارائه کنندگان بازی​های شرط بندی دارای خطر بالاتر باید در صورتی که کارمندان خودشان متوجه نشانه​هایی از مشکلات فوق الذکر شوند یا توسط اشخاص ثالث توجه آن​ها به این موضوع جلب شود، اشخاص را منع سازند. اشخاص ثالث بطور مثال می​توانند اقارب یا دوستان باشند. آن​ها می​توانند منع ساختن دیگران را همچنان مستقیما از OASIS درخواست کنند و باید اسناد مناسبی ضمیمه نمایند که این مشکلات را اثبات نمایند.  

جواب ها به سوالات متداول و فورم درخواست را در ویب سایت OASIS پیدا می​کنید. البته قبل از ثبت منع ساختن دیگران شخص مربوطه باید این فرصت را داشته باشد که شخصا در این مورد موضع گیری کند و به همین دلیل توسط شورای منطقه Darmstadt با او مکاتبه می​شود.  

 

ممنوعیت کوتاه مدت/ دکمه وضعیت اضطراری 

ارائه کنندگان شرط بندی​های ورزشی آنلاین، بازی​های کازینوی آنلاین، پوکر آنلاین و بازی​های دستگاه اتومات مجازی در انترنت باید ضمن این یک به اصطلاح دکمه وضعیت اضطراری در دسترس قرار دهند که شخص مربوطه بتواند با آن هرچه عاجل به مدت 24 ساعت ممنوعیت خودش را درخواست کند. این ممنوعیت کوتاه مدت بدون درخواست بصورت اتومات خاتمه می​یابد. 

چه کسی باید ممنوعیت بازیکنان را ارائه کند؟ 

از ماه جولای 2021 ارائه کنندگان تقریبا همه انواع بازی​های شرط بندی باید ممنوعیت فراگیر ارائه کنند. آن​ها بصورت مشروح عبارتند از:

 • اداره کنندگان سالن​های شرط بندی (دارای دستگاه​های شرط بندی پولی و اجناس) 
 • نصب کنندگان دستگاه​های شرط بندی پولی یا اجناس در رستورانت​ها 
 • سازمان دهندگان (و واسطه گران) شرط بندی​های ورزشی 
 • ارائه کنندگان بخت آزمایی​ها که بیشتر از دو بار در هفته برگزار می​شوند 
 • اداره کنندگان کازینوها 
 • واسطه گران شرط بندی تجاری 
 • ارائه کنندگان شرط بندی در مسابقات اسب سواری در انترنت 
 • واسطه گران شرط بندی در مسابقات اسب سواری 
 • سازمان دهندگان بازی​های کازینوی آنلاین 
 • سازمان دهندگان پوکر آنلاین 
 • سازمان دهندگان بازی​های دستگاه اتومات مجازی در انترنت 

ممنوعیت کارآمد بازیکنان برای دریافت جواز بازی​های شرط بندی در جرمنی طبق قانون حتمی است.  

 

در صورتی که ممنوعیت بازیکنان کارآمد نباشد، باید چه کار کرد؟  

ارائه کنندگان در محل و ارائه کنندگان آنلاین در جرمنی طبق قانون موظف هستند بربنیاد درخواست کار ممنوعیت بازیکنان را تنظیم کنند. و آن​ها باید داده​های بازیکنان خود را قبل از هر بار اشتراک در بازی با OASIS تطبیق بدهند تا تضمین بدهند که اشخاص ممنوع شده نمی​توانند بازی کنند.  

در صورتی که یک ارائه دهنده به مقررات پایبند نباشد، شما می​توانید شکایت نمایید:  

 • در مورد بازی​های شرط بندی در محل به اداره انتظامات منطقه مربوطه (Ordnungsamt der Kommune) 
 • در مورد بازی​های شرط بندی آنلاین به اداره مشترک بازی​های شرط بندی ایالت​ها (GGL).  از اینجا به پورتال معلومات GGL دسترسی دارید   

ارائه کنندگان بازی​های شرط بندی آنلاین غیرقانونی به سیستم ممنوعیت متصل نیستند. برای امن بودن بهتر حتی در بازی​های شرط بندی آنلاین غیرقانونی ممکن است ضمن ممنوعیت بازیکنان اصطلاحا اپلیکیشن​های مسدود کننده موثر باشند. گزینه​های دیگر تنظیمات سیستم در کمپیوتر یا تلیفون اندروید هستند که دسترسی به بعضی سایت​ها را محدود می​کنند.   

در این ارتباط در فصل یاری کنندگان دیجیتل ما بیشتر بخوانید 

 

آیا منع ساختن بازیکنان واقعا می​تواند در ارتباط با مشکلات بازی شرط بندی راهگشا باشد؟ 

ممنوعیت بازیکنان می​تواند به عنوان یک ابزار کمکی برای خلاص شدن از بازی شرط بندی تلقی شود. البته برای غلبه دراز مدت بر مشکلات بازی شرط بندی شخص باید ضمن این در جستجوی حمایت و مشاوره برای خود باشد. گزینه​های کمک مختلف را در اینجا پیدا می​کنید.